สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
โครงการชัยนาทเป็นสุขฯ
น้อมเกล้าถวายพระพรในหลวง
โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
รำลึก 100 ปี พระปิยมหาราช
 
 
   รายได้
   รายจ่าย
   งบประมาณประจำปี
สถานที่สำคัญ
   ศาสนสถาน
   สถานศึกษา
   สถานพยาบาล
   แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 
  แสดงความคิดเห็น
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
 
 
  

 

 

 

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2560

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย) ต่อจากถนน
  คอนกรีตเดิมบริเวณข้างบ้านนางสมจิตร แก้วตา ถึงบริเวณที่นางกชกร เอื้ออารีย์ ตำบลหนองน้อย
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ หมู่ที่ 1
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 1 บ้านหนองแค ต.หนองน้อย
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรังสายเลียบคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 2 ขวางซ้าย
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้อย ตำบลหนองน้อย
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์ต่อจากถนนคอนกรีตข้างนานายจำเนียร
  เถื่อนผึ้ง ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเข้าศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองน้อย
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลูกรังสายจากข้างบ้านนายอาทิตย์ เทศเกิด ถึงบริเวณถนนลาดยาง
  สายบ้านหนองบัวบ้า-หนองแค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้อย
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างนานายจำเนียร
  เถื่อนผึ้ง ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเข้าศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองน้อย
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ หมู่ที่ 8
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายจากบริเวณหน้าบ้านนายวิง อิ่มรัง ถึงบริเวณ
  ต้นคลองชลประทาน 2 R4L บ้านหนองน้อย ตำบลหนองน้อย
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อย
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองชลประทานส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย) ต่อจาก
  ถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณข้างบ้านนายจรัล เทียนชัย บ้านหนองแค ตำบลหนองน้อย
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ขื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างบ้านนางสาวศิรุวรรณ สอนทอง
  ถึงบริเวณข้างบ้านนายเชาว์ เธียรถาวร บ้านหนองน้อย ตำบลหนองน้อย
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ขื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเลียบคันคลองชลประทาน 2R4L (ฝั่งซ้าย) ต่อจากถนน
  คอนกรีตเดิมถึงบริเวณข้างนานายเยื้อง มีโพธิ์ บ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณถนนสามแยกทางเข้าบ้่าน
  ผู้ใหญ่ทุม พึ่งจันทร์ ถึงบริเวณนานางน้อย อินพญา ตำบลหนองน้อย
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ขื่อโครการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 สายเลียบคันคลองชลประทาน 2R4L (ฝั่งซ้าย) ต่อจากถนน
  คอนกรีตเดิมถึงบริเวณข้างบ้านพันเอกนิคม บรรเด็จ บ้านดอนมะขาม ตำบลหนองน้อย
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ หมู่ที่ 4 nongnoy
   
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
นางสาวสุชานรี เกษสาคร

ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้อย

เบอร์ติดต่อ 081-8862389

 
เว็บไซต์น่าสนใจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
จดทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
ราคาน้ำมัน
www.pantip.com
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบสมาชิก ปลัดเทศบาลและพนักงาน วิสัยทัศน์และการพัฒนา เขตพื้นที่บริหาร สินค้า OTOP
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย ข่าวประกวดราคา