สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
โครงการชัยนาทเป็นสุขฯ
น้อมเกล้าถวายพระพรในหลวง
โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
รำลึก 100 ปี พระปิยมหาราช
 
 
   รายได้
   รายจ่าย
   งบประมาณประจำปี
สถานที่สำคัญ
   ศาสนสถาน
   สถานศึกษา
   สถานพยาบาล
   แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 
  แสดงความคิดเห็น
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
 
 
  

 

 

 

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2560

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ่ม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุอื่นๆ (ดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เขตที่ 1, เขตที่ 2)
  เทศบาลตำบลหนองน้อย
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายหนองกระโดนถึงบริเวณนานายประทีป สอนเถือน หมู่ที่ 6
  ตำบลหนองน้อย
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายจากบริเวณนานายวิเชียร ธูปทอง ถึงบริเวณคลองชลประทาน 8L
  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลงดินลูกรังสายหลังวัดดอนตาลจากบริเวณนานายสมชาย ผลโต ถึงบริเวณ
  คลองชลประทาน 9L หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างnongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงถึงเขตติดต่อตำบลหนองขุ่น บ้านทุ่งพงษ
  ตำบลหนองน้อย
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างnongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายลานตากข้าวหมู่ที่ 7 ถึงสามแยกถนนดินลูกรังเขตติดต่อ
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบ้า ตำบลหนองน้อย
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างnongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเลียบคันคลองชลประทาน2R4L(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนแต
  ตำบลหนองน้อย
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างnongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองชลประทานส่งน้ำพลเทพ(ฝั่งซ้าย)
  บ้านหนองแค ตำบลหนองน้อย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
นางสาวสุชานรี เกษสาคร

ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้อย

เบอร์ติดต่อ 081-8862389

 
เว็บไซต์น่าสนใจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
จดทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
ราคาน้ำมัน
www.pantip.com
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบสมาชิก ปลัดเทศบาลและพนักงาน วิสัยทัศน์และการพัฒนา เขตพื้นที่บริหาร สินค้า OTOP
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย ข่าวประกวดราคา