สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
โครงการชัยนาทเป็นสุขฯ
น้อมเกล้าถวายพระพรในหลวง
โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
รำลึก 100 ปี พระปิยมหาราช
 
 
   รายได้
   รายจ่าย
   งบประมาณประจำปี
สถานที่สำคัญ
   ศาสนสถาน
   สถานศึกษา
   สถานพยาบาล
   แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง
   สถานที่ติดต่อ
   แผนที่ตั้ง
 
  แสดงความคิดเห็น
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
 
 
  

 

 

 

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2560

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย) ต่อจากถนน
  คอนกรีตเดิมบริเวณข้างบ้านนางสมจิตร แก้วตา ถึงบริเวณที่นางกชกร เอื้ออารีย์ ตำบลหนองน้อย
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ หมู่ที่ 1
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 1 บ้านหนองแค ต.หนองน้อย
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อดินลูกรังลงกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรังสายเลียบคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 2 ขวางซ้าย
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้อย ตำบลหนองน้อย
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์ต่อจากถนนคอนกรีตข้างนานายจำเนียร
  เถื่อนผึ้ง ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเข้าศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองน้อย
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายถนนดินลูกรังสายจากข้างบ้านนายอาทิตย์ เทศเกิด ถึงบริเวณถนนลาดยาง
  สายบ้านหนองบัวบ้า-หนองแค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้อย
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างนานายจำเนียร
  เถื่อนผึ้ง ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเข้าศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองน้อย
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ หมู่ที่ 8
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายจากบริเวณหน้าบ้านนายวิง อิ่มรัง ถึงบริเวณ
  ต้นคลองชลประทาน 2 R4L บ้านหนองน้อย ตำบลหนองน้อย
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง nongnoy
  ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อย
   
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
 
 
นางสาวสุชานรี เกษสาคร

ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้อย

เบอร์ติดต่อ 081-8862389

 
เว็บไซต์น่าสนใจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
จดทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลบริษัทคู่ค้า
ราคาน้ำมัน
www.pantip.com
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบสมาชิก ปลัดเทศบาลและพนักงาน วิสัยทัศน์และการพัฒนา เขตพื้นที่บริหาร สินค้า OTOP
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย ข่าวประกวดราคา